PropTech Denmark

Digura

DIGURA er lejers nye digitale ven. Gennem digitalisering, effektive sagsprocesser og høj kvalitet fører de sager for lejere, som har problemer med deres udlejere. DIGURA har udarbejdet en kompleks platform, som sammenholder retspraksis fra 4500 domme og afgørelser med lejers sagsforløb ud fra mere end 200 prædefinerede sager.

Leave a Comment